Sortland kulturskole

Nettside kulturskolen

Musikk fra livets begynnelse

Musikalsk leder
Veronica Vangen Evensen

Kontakt
Sortland kulturskole
Tlf: 76108360
kulturskolen@kulturfabrikkensortland.no

Avisartikkel
http://www.vol.no/nyheter/sortland/2016/05/09/Hjertelig-m%C3%B8te-mellom-generasjoner-12709758.ece

Timeplan 

Mandager kl. 11.00-12.00
Kulturfabrikken
Barn 0-9 mnd. med foresatte

Påmelding

Påmelding til den kommunale helsestasjonen.

Sted

kulturfabrikken sortland
Strandgt. 1
8401 sortland