Skjåk kulturskule

Musikk frå byrjinga av livet

Musikkgruppene vekslar mellom å vera i Skjåk og Lom (haust / vår)

Musikalsk leiar
Runa Aurmo

Informasjon og påmelding
Helsesyster, Rannveig Brennhaug, ved Skjåk helsestasjon
Tlf: 61217000
rannveig.brennhaug@skjaak.kommune.no