Oslo kulturskole, Schous Plass

Musikk i livets begynnelse

Oslo kulturskole

Musikalsk leder
Hilde Bratlie

Kontakt
Hilde Bratlie
Tlf: 92228480
hilde.bratlie@kul.oslo.kommune.no

Påmelding

https://nooslo.speedadmin.dk/tilmelding#/

Sted

Schous kulturstasjon
Trondheimsv. 2
Bygg L, Malteriet

 

Schous Plass
Trikk: 11, 13, 17
Buss: 30 og 31