Musikk fra livets begynnelse - Levende musikkglede!

Musikk fra livets begynnelse er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon. De fleste av våre medlemmer leder musikkaktiviteter med små barn i kulturskoler, barnehager eller i privat regi. Vårt hovedmål er at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk. Les mer om oss på www.musikkfralivetsbegynnelse.no