Inderøy kulturskole

Musikk fra livets begynnelse
(Gratis tilbud)

Musikalske ledere
Anna Rennemo og Kjellrun Åsgard Kleven

Kontaktperson
Anna Rennemo
anna.rennemo@inderoy.kommune.no

Påmelding

Tilbudet er gratis. Ingen påmelding for kommunens innbyggere, det er bare å møte opp. Andre interesserte bes ta kontakt med Inderøy helsestasjon.

Mer informasjon

http://www.inderoy.kommune.no/kulturskolen.109085.no.html

Sted

Inderøy helsestasjon
Vennaliveien 7
7670 Inderøy