Bli med inn til en musikkgruppe i Bogen musikkskole! (16:29 min.)

 
IMG_0851.jpg

Syng for barnet ditt!

Sang gir rom for meningsfulle øyeblikk og gode opplevelser. Over hele verden, og gjennom alle tider, har mennesker hatt glede av sang og musikk til hverdag og fest. Dette musiske samværet skaper glede, nærhet og trygghet. Så syng for barnet hjemme - hver dag! Det vil berøre både deg og barnet. For ditt barn er akkurat din stemme den fineste i verden, stemmen er kjent og trygg.

Sanger og regler

For deg som ønsker å bruke musikk mer aktivt, anbefaler vi musikkgrupper for barn og voksne i regi av Musikk fra livets begynnelse. Musikkpedagogene våre har kunnskap om hvordan musikk kan stimulere barnets utvikling og styrke tilknytningen mellom voksne og barn. Vi tilbyr musikkgrupper som er tilrettelagt for barnets alder og utvikling.

 

Gi barnet en god start

Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrker vi det tidlige samspillet mellom voksne og små barn. Dette har stor betydning for barnets utvikling. Forskning viser at musikk fremmer god helse og læring. Sanger og regler er viktig for utvikling av språket.

Opplevelse, samvær og læring

I musikkgruppene møtes småbarnsforeldre og andre omsorgspersoner for å synge, danse og leke sammen med barna. Her vil du lære nye sanger og regler, bli minnet på sanger du kanskje har glemt, og du vil oppdage nye måter å bruke sanger og enkle instrumenter på.

Musikkgruppene passer for alle. Atmosfæren er uformell, og det er ingen krav til prestasjon. Det legges vekt på det nære samspillet mellom voksne og barn. Gruppestørrelsen er begrenset, slik at hvert enkelt barn kan bli sett og hørt. Mange steder tilbys musikkgrupper helt fra babyalder og oppover. Ta kontakt med den kommunale kulturskolen eller med musikkpedagoger som gir private tilbud.

 

Kunnskapsrike musikkpedagoger som brenner for faget sitt

IMG_1500.jpg

Musikk med barn, 0-6 år, er et eget musikkpedagogisk fagområde. Det omfatter blant annet:

 • barns musikalske utvikling

 • Samspill mellom voksne og barn

 • Stemmebruk, musikk og bevegelse

 • Instrumenter som egner seg sammen med små barn

 • Hvordan musikk kan stimulere barnets utvikling innen områder som

  • Relasjonsbygging og sosial kompetanse

  • Følelser, sanser, motorikk

  • Språk- og kognitiv utvikling

De fleste musikkpedagogene spiller også et eller flere instrumenter. Dette er med på å løfte musikkgruppa opp fra det hverdagslige, slik at det blir en opplevelse å være der, for både voksne og barn.