Aukra kulturskule

www.aukrakulturskole.no

KuDraMuDa

Musikalsk leder
Miriam Venås
Tlf: 984 05 406
miriam.venas@aukra.kommune.no

Påmelding
http://www.aukrakulturskole.no/vaare-tilbod/smaabarnstilbod?TreeID=33

Andre opplysninger
I bolkar gjennom året får elevane delta i kunst, drama, musikk og dans. Undervisninga vert lagt i barnehagetida og lærarane frå kulturskolen bringar elevane til og frå barnehagen. Undervisninga vert gitt i grupper frå 3 år. (Gossen)
Dette er eit tilbod både i Julsundet og på Gossen, men i Julsundet tilbys ikkje kunstdelen av faget.

Sted

Riksfjordvegen 189
6480 aukra

 
Aukra kulturskole.jpg